Nasz zespół

Najważniejszym zasobem naszej kancelarii są ludzie. Łączy nas zaangażowanie w to, co robimy. Zespół kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa. Dla uzupełnienia zakresu świadczonych usług kancelaria współpracuje z innymi kancelariami prawnymi oraz dwiema kancelariami notarialnymi na terenie Poznania, a jedna z nich mieści się w tym samym budynku co siedziba kancelarii. Współpracujemy także z firmą skupiającą rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną nieruchomości, ustalaniem odszkodowań drogowych, wyceną przedsiębiorstw, marek handlowych, know-how i good-will. W zakresie spraw związanych z windykacją należności, powierzamy sprawy naszych klientów wybranym – sprawdzonym komornikom na terenie kraju.

 

Adwokat Arkadiusz Niewiada

Adwokat Arkadiusz Niewiada

Czytaj więcej...

Adwokat Maciej Majewski

Adwokat Maciej Majewski

Czytaj więcej...

Adwokat Agnieszka Majewska

Adwokat Agnieszka Majewska

Czytaj więcej...