Pomoc Prawna w Polsce dla Klientów Włoskich

Nasza Kancelaria oferuje pełen zakres usług prawnych dla klientów Włoskich w kontaktach z Polską i podmiotami polskimi .

Gwarantujemy obsługę w języku włoskim i polskim, zapewniamy reprezentację profesjonalnych prawników przez sądami i urzędami Rzeczpospolitej Polskiej .

Nawiązanie i prowadzenie współpracy może nastąpić na terenie Włoch oraz na terenie Polski.

Stale współpracujemy z konsulem honorowym Republiki Włoskiej w Poznaniu Panią Karoliną Pinną.

Wykonujemy nieodpłatnie wstępną analizę sprawy i kalkulację kosztów jej przeprowadzenia.

 

Oferta dla przedsiębiorców :

 

 • windykacja należności wszelkiego rodzaju ;
 • przygotowanie i weryfikacja zawieranych umów ;
 • obsługa prawna w zakresie realizacji odszkodowań ;
 • pomoc w organizacji i prowadzeniu współpracy gospodarczej z podmiotami polskimi oraz doradztwo w zakresie doboru wiarygodnych partnerów handlowych;
 • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski, zakładanie spółek prawa polskiego
 • doradztwo prawne i reprezentacja w innych sprawach związanych z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Oferta dla osób fizycznych :

 

 • realizacja roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych (wypadki narciarskie itp.)
 • dochodzenie roszczeń z zakresu prawa pracy ;
 • reprezentacja w sprawach rodzinnych (rozwód , alimenty , regulacja kontaktów z dziećmi);
 • reprezentacja i doradztwo w sprawach spadkowych;
 • doradztwo prawne i reprezentacja w innych sprawach związanych z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.