Windykacja

Skuteczna windykacja to przede wszystkim szybkie i zdecydowane działanie. Stałym klientom oferujemy rozwiązania prawne już na etapie zawarcia umowy, czy wystawienia faktury, które mają zabezpieczyć klienta przed powstaniem zaległości płatniczej. Przyjmując zlecenie staramy się jak najszybciej zabezpieczyć wierzytelność klienta na majątku dłużnika. Umiemy dobrze współpracować z komornikami. W zakresie spraw związanych z windykacją należności, korzystając z zapisów art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji powierzamy sprawy naszych klientów wybranym – sprawdzonym komornikom na terenie kraju.