Sprawy sądowe

Solidne przygotowanie argumentów, dowodów i strategii działań prawnych jeszcze przed wszczęciem procesu sądowego oraz determinacja w działaniu na rzecz klienta na etapie postępowania sądowego, to nasz klucz do sukcesu w sporach sądowych.

Przyjmujemy i opiniujemy sprawy na każdym etapie postępowania. Jako adwokaci poza typowymi sprawami gospodarczymi i administracyjnymi prowadzimy również sprawy karne-gospodarcze.