Spory pracownicze

Wieloletnia praktyka sądowa w sprawach pracowniczych utarła pogląd, że „pracodawca w sądzie pracy jest z góry przegrany". Naszym zadaniem jest udowodnić, że tak nie jest i zmienić to przeświadczenie. Znajomość specyfiki sporów i spraw pracowniczych pozwala nam doradzać w doborze odpowiednich środki, aby sporów uniknąć w ogóle, bądź aby ewentualny spór był rozstrzygnięty po myśli naszego klienta.