Nieuczciwa konkurencja pracowników

W zakresie sporów i spraw kancelaria ma szczególne doświadczenie w problematyce nieuczciwej konkurencji pracowników. Swoboda gospodarcza i konkurencja rynkowa pojmowana przez niektórych pracowników jako brak jakichkolwiek ograniczeń w działalności, może powodować konflikt z pracodawcą. Pracownik podejmujący działalność konkurencyjną wobec pracodawcy z naruszeń zasad uczciwej konkurencji może stanowić bardzo poważne zagrożenie nawet dla istnienia firmy. Pomoc prawna kancelarii dotyczy zarówno rozwiązań prawnych minimalizujących ryzyko konkurencji ze strony pracowników, a także obejmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuczciwej konkurencji pracownika.