Doradztwo gospodarcze

Ofertę w zakresie stałej doradztwa gospodarczego formułujemy po zapoznaniu się ze sposobem funkcjonowania i potrzebami firmy klienta. Poza rozwiązywaniem istniejących problemów prawnych proponujemy działania mające zapobiec ich powstawaniu w przyszłości. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie klientowi komfortu prawnego w prowadzeniu biznesu. Zarówno formy kontaktu jak i rozliczeń dostosowujemy do oczekiwań klienta.