Klienci indywidualni

Nasza pomoc prawna polega na udzieleniu konkretnej porady prawnej, bądź na reprezentowaniu interesów klienta w konkretnej sprawie. Przyjęcie zlecenia indywidualnego poprzedzone jest spotkaniem z klientem, podczas którego wszechstronnie analizujemy stan faktyczny i przedstawiamy najkorzystniejsze rozwiązanie problemu prawnego klienta, oceniając szanse powodzenia ewentualnego procesu. Na podstawie takich informacji Klient podejmuje decyzję o zleceniu prowadzenia sprawy.

 

Koszt standardowej porady prawnej mieści się w kwocie 100-200 złotych. Wysokość wynagrodzenia za zlecenie prowadzenia sprawy ustalamy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wymaganego nakładu pracy. W niektórych rodzajach spraw wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od wyniku sporu (success fee).

 

Nasza oferta dla klientów indywidualnych obejmuje następujące zagadnienia:

  • dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych i ich najbliższych w wypadkach komunikacyjnych,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych majątkowych i osobowych z umów ubezpieczenia,
  • nieruchomości, a w tym odszkodowania związane z przejęciem gruntów na cele drogowe, a także wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne i innych dostawców mediów,
  • spory sądowe,
  • sprawy pracownicze,
  • obrona w postępowaniu karnym, a w szczególności w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych,
  • sprawy rozwodowe,
  • podziały majątku i zniesienia współwłasności nieruchomości.