Pro bono

Mając świadomość, że adwokatura powołana jest z mocy prawa do świadczenia pomocy prawnej oraz upowszechniania kultury prawnej, co jednocześnie konstytuuje misję społeczną adwokatury, wychodzimy naprzeciw potrzebom osób o niższych dochodach i od lat udzielamy pomocy prawnej na zasadzie pro bono (nieodpłatnie). Nasze działania w tym zakresie to:

  • udział w akcji adwokatury „pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem"
  • stałe dyżury w poradniach podmiotów zewnętrznych.

Dotychczasowa działalność na zasadzie Pro Bono wskazuje, że najczęściej pomoc prawna jest potrzebna w zakresie :

  • realizacji roszczeń odszkodowawczych, w tym z zakresu wypadków komunikacyjnych, umów ubezpieczenia itp.,
  • spraw o zasiedzenie,
  • spraw mieszkaniowych,
  • spraw pracowniczych,
  • spraw rodzinnych i spadkowych.