O Kancelarii

Na bazie ponad 10 lat doświadczeń w wykonywaniu zawodu adwokata stworzyliśmy firmę prawniczą zajmującą się doradztwem prawnym w konkretnych dziedzinach  prawa zarówno dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych...

 

Nasza kancelaria stawia sobie za nadrzędny cel udzielanie rzetelnej i skutecznej pomocy, której efektem jest rozwiązanie problemu Klienta. Dążenie do realizacji tak określonego celu zaczynamy od wszechstronnego rozpoznania potrzeb i oczekiwań Klienta, a następnie oferujemy odpowiednie środki prawne, zwracając szczególną uwagę możliwość pozasądowego rozwiązania problemu na drodze arbitrażu, mediacji czy negocjacji. Mając świadomość, iż niejednokrotnie konieczna jest natychmiastowa konsultacja z prawnikiem, dążymy do zapewnienia dostępności usług w każdej chwili. Gwarantujemy jednocześnie pełną poufność i dyskrecję w zakresie powierzonych spraw. Istotnym jest, iż doradzając swoim Klientom zwracamy szczególną uwagę na ekonomiczne aspekty naszej pomocy prawnej, proponując rozwiązania dostosowane do konkretnej sytuacji, potrzeb i możliwości klienta.

 

Nasza kancelaria, dostrzegając coraz większe zaangażowanie naszych klientów w relacje prawne na terenie unii europejskiej i poza nią, a także migrację transgraniczną osób prywatnych, stworzyła system kancelarii prawnych polonia iuris działających na terytoriach państw unii europejskiej, mogących zapewnić pomoc prawną naszym klientom w języku polskim w zakresie prawa obowiązującego w danym kraju.

 

Wykonując zawód zaufania publicznego jesteśmy świadomi ciążących na nas obowiązków. Dajemy temu wyraz w prowadzonej od lat działalności pro bono oraz w organizowaniu praktyk studenckich we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA.